Witaj na stronie Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki. Nasza organizacja łączy m.in. akademików z obszaru nauk humanistycznych (etyka, antropologia, filozofia, estetyka), nauk prawnych oraz praktyków w obszarze najnowszych technologii, własności intelektualnej, specjalistycznych komisji etycznych oraz biznesu i przedsiębiorczości. Współpracują z nami również artyści z obszaru sztuk wizualnych oraz muzycy. Nieformalnie działamy od 2017 roku – w 2019 zdecydowaliśmy się sformalizować naszą współpracę powołując w tym celu stowarzyszenie zarejestrowane.

ZARZĄD

Sidey Myoo

Prezes

Mariusz Markiewicz

Wiceprezes

Ada Florentyna Pawlak

Wiceprezes

Adrian Mróz

Wiceprezes

Aleksandra Nowak-Gruca

Sekretarz

Sebastian Szymański

Skarbnik