Adrian Mróz – absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, z wykształcenia specjalista w dziedzinie gry na gitarze klasycznym oraz absolwent kierunku filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Założyciel Sekcji Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ. Obecnie pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi badania z zakresu estetyki behawioralnej w ramach filozofii sztuki Bernarda Stieglera. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki. Redaktor stały dla czasopisma The Polish Journal of Aesthetics oraz redaktor techniczny czasopisma Kultura i Historia. Tłumacz i redaktor techniczny w Medialica. Studia multimedialne z humanistyki. Wykonawca projektu badawczego Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena. Lektor w Academia Electronica. Doświadczony prelegent na recenzowanych konferencjach w Polsce, Francji i Finlandii. Strona WWW: https://www.adrianmroz.com/