dr Aleksandra Nowak-Gruca – doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, trener biznesu. Posiada specjalizacje psychologiczne oraz uprawnienia do prowadzenia terapii metodą biofeedback i badań eyetrackingowych. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Jest autorką czterech książek, kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Laureatka dwóch konkursów NCN, stypendystka NAWA. Obecnie prowadzi badania na temat wpływu sztucznej inteligencji oraz Human Enhancement na prawo autorskie (SONATA 14, NCN). Jako trener zrealizowała kilkadziesiąt projektów szkoleniowych dla biznesu i instytucji.