Mariusz Markiewicz – etyk i filozof związany z IF UJ. Kierownik projektów naukowych m.in. Człowiek w świecie technologicznym (2017-2018) i Humanistyka sztucznej inteligencji (2018-2019) finansowanych ze środków MNiSW. Organizator konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz cykli popularnonaukowych. Wygłosił kilkadziesiąt referatów konferencyjnych oraz prowadził wiele spotkań o charakterze naukowym i popularnonaukowym.