Sidey Myoo – pracuje w Zakładzie Estetyki IF UJ oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów ASP w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. Jest współredaktorem multimedialnego czasopisma „Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki” oraz czasopisma „Kultura i Historia”. W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną uczelnię, działającą na wzór uniwersytetu, w środowisku elektronicznym Second Life.