Zarząd Główny

Sidey Myoo

Prezes

Mariusz Markiewicz

Wiceprezes

Ada Florentyna Pawlak

Wiceprezes

Adrian Mróz

Wiceprezes

Aleksandra Nowak-Gruca

Sekretarz

Sebastian Szymański

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Dorota Tomaszewska

Przewodnicząca

Olgierd Sroczyński

Członek Komisji

Dariusz Dąbek

Członek Komisji