Zebranie Zarządu 16 września ’21

Podczas Zebrania rozdzielono funkcje członków Zarządu. Szczegóły zebrania opisano w poniższym Protokole.