władze

dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ
Prezes

badacz filozofii nieanalitycznej, romanista, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego,
gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (https://www.ccts.us.edu.pl/).

Autor wielu prac poświęconych filozofii techniki i ekonomii politycznej w kontekście antropocenu.

Współtwórca książki Bifurquer. « Il n’y a pas d’alternative » pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja (Paris 2020. English translation forthcoming).

Współzałożyciel kolektywu Organoesis, pracującego w modelu badań współtwórczych (https://organoesis.org/).

Adrian Mróz
Sekretarz

określa siebie jako osobę o tożsamości transnarodowej, polsko-amerykańskiej. Pochodzi z miasta Baltimore, gdzie uczęszczał do technikum na kierunku projektowanie i kreślenie wspomagane komputerowo, a także do Community College of Baltimore County na kierunku muzycznym. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w zakresie gry na gitarze klasycznej. Studiował filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a jego rozprawa doktorska poświęcona jest estetyce behawioralnej. Ma uprawnienia zawodowe z zakresu realizatora i montażysty dźwięku. Pracował jako nauczyciel muzyki i gitary w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu oraz współpracował z międzynarodową komisją egzaminacyjną muzyki estradowej o nazwie RSL Awards. Do zainteresowań badawczych zaliczyć można fenomenologię behawioralną, współczesną filozofię francuską, sztukę i estetykę, oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Jest również nauczycielem języka angielskiego jako obcego oraz gra na saksofonie i gitarze w post-punkowym zespole Smoggg.

Mariusz Markiewicz
Skarbnik

Etyk, filozof. Organizator i mówca organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich. Kierował projektami z zakresu humanistyki techniki. Główny organizator cyklu konferencji „Człowiek w świecie technologicznym”.

Aktualnie rozwija własną firmę, działającą w obszarze energii odnawialnych oraz automatyki domowej.